Yuklab olish

  • COVID-19 (Xitoy) CN MO (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (inglizcha) AGBEUUSAU (versiya raqami5.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (Fransuz) FREUCA (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (Italiya) ITEU (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (Portugal) PTBRAOMZ (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (ruscha) RUKABYUA (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 (Ispancha) ESEUARMX (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19 nemis DEATBELU (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan
  • COVID-19(arabcha) SAPKTRIN (versiya raqami 4.0 20200511)_siqilgan