Yuklash

  • COVID-19 (Xitoy) CN MO (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (Ingliz tili) AGBEUUSAU (versiya raqami 5.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (frantsuzcha) FREUCA (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (Italiya) ITEU (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (portugalcha) PTBRAOMZ (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (ruscha) RUKABYUA (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 (Ispaniya) ESEUARMX (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan
  • COVID-19 Germaniya DEATBELU (versiya raqami 4.0 20200511) _ siqilgan
  • COVID-19 (arabcha) SAPKTRIN (versiya raqami 4.0 20200511) _siqilgan