H. Pylori antikor sinovi

  • H. pylori Antibody Test

    H. pylori antikor testi

    Kuchli qadam®H. pylori antitelini tezkor tekshiradigan qurilma (butun qon / sarum / plazma) - bu odamning butun qonida, sarumida yoki plazma namunalarida Helicobacter pylori-ga xos IgM va IgG antikorlarini sifatli taxmin qilish uchun tezkor vizual immunoassay. Ushbu to'plam H. pylori infektsiyasini tashxislashda yordam sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan.